Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sopje sazvao je za dan 31.03.2016.godine 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sopje s slijedećim dnevnim redom:

  1. Aktualni sat;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća;
  3. Razmatranje i usvajanje izvještaja ostvarenja Programa Proračuna Općine Sopje za 2015.godinu;
  4. Donošenje Odluke o gradnji mrtvačnice na groblju Kapinci sukladno Proračunu za 2016.g.;
  5. Usvajanje Odluke o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima prvog razreda OŠ sa područja Općine Sopje za školsku godinu 2016./2017.
  6. Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o pravima iz radnog odnosa djelatnika JUO Općine Sopje

Molimo vijećnike da se odazovu ovom  sazivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice.