Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sopje gosp. Ivo Horvat je za   01. LIPANJ 2016.godine sazvao 20. sjednicu općinskog vijeća s slijedećim

D n e v n i m       r e d o m:

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća;
3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Sopje;
4. Donošenje Odluke o početku radova na rekonstrukciji i modernizaciji komunalne infrastrukture u naselju Sopje;
5. Donošenje Odluke o izradi Plana zaštite od požara i eksplozija za razdoblje 2016.-2021.godina.
6. Razmatranje Zahtjeva tvrke KOMRAD d.o.o. za povećanje cijene vode i vodnih usluga.

 

         Molimo vijećnike da se odazovu ovom  sazivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice.

Općinsko vijeće Općine  Sopje