Kako Pučko otvoreno učilište Slatina više ne radi sa strankama u uredima svu komunikaciju obavljamo isključivo putem maila info@pou-slatina.hr i telefona (obrazovanje: 099/3145186; računovodstvo: 091/3111184; uprava: 099/8034338).

Svi koji su pohađali edukaciju kao obveznici Zakona o održivoj uporabi pesticide (a podmirili su svoje obveze prema POU Slatini), svoju će potvrdu dobiti poštom na svoju kućnu adresu.

Oni koji svoju edukaciju nisu uspjeli odraditi zbog novonastalih okolnosti, moraju nam se obratiti mailom i administrativno ćemo im iskaznice produžiti na dodatnih 6 mjeseci.

Molimo sve naše polaznike da nam se sa Zahtjevom obrate na mail info@pou-slatina.hr.

U Zahtjevu OBAVEZNO naznačiti:

IME I PREZIME:

OIB:

ADRESA:

MJESTO/GRAD:

BROJ ISKAZNICE:

DATUM ISTEKA ISKAZNICE:

Prilozi:

  1. Skenirana osobna iskaznica (s obje strane)
  2. Skenirana iskaznica ovlaštenog profesionalnog korisnika.

Molim sve da budu strpljivi, jer zdravlje svih nas mora biti na prvome mjestu!
# OSTANITE KOD KUĆE