Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Slijedom objavljenog natječaja i prijave našeg projekta po Programu održivog razvoja lokalne zajednice, Općini Sopje pripalo je sufinanciranje projekta izgradnje Kuće oproštaja (mrtvačnice) Josipovo.

Ovim projektom nastavlja se dovršetak objekata socijalne i komunalne infrastrukture te će do ljeta ove godine Općina Sopje sagraditi i svoje 2 posljednje mrtvačnice na grobljima.

Ovom prilikom zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dodijeljenim sredstvima.