Temeljem čl. 20., 63. st. 2. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05 i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sopje sastavilo je i objavljuje IZBORNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SOPJE REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SOPJE

KLASA: 013-03-08-01/11-01/02
UR.BROJ: 2189/10-08-11-01
Sopje, 02. lipnja 2011.

Temeljem čl. 20., 63. st. 2. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05 i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sopje sastavilo je i objavljuje IZBORNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SOPJE

1. MILAN BOSIĆ
2. MILAN JOLDŽIĆ
3. RADOVAN JURIŠIĆ
4. RANKO KRNJAIĆ
5. BOŠKO VUČKOVIĆ
6. MITAR VUČKOVIĆ

PREDSJEDNIK: Zoran Šljivac