drava1 drava2

Općina Sopje

Republika Hrvatska

Virovitičko-podravska županija

Dravi u zagrljaj

Dokumenti

Zakon o javnoj nabavi - ZJN 2016 (NN 120/2016 I 114/2022)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 I 75/20)

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/17, 144/20 i 30/23)

Vrijednost europskih pragova od 1. siječnja 2024. godine

Europska komisija je na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2024. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti)

arrow
Skip to content