Općina Sopje objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Sopje u području sporta za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 09. ožujka 2020. godine.