Temeljem članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom redu ( «Narodne novine» broj 26/03, 82/04 i 178/04) i članka 30. Statuta Općine Sopje (« Službeni glasnik» broj 1/06, 3/09), i odluke o Komunalnom redu Općine Sopje od 2013. godine, izdajemo ovu obavijest

      ŠTOVANE MJEŠTANKE I MJEŠTANI  OPĆINE  SOPJE, ovim Vas putem zamoljavamo da se u skladu s zakonom o javnom redu, a koji je jedan od faktora ponašanja civilnog društva i koji upućuje na dosljedne radnje pojedinaca i skupina, pridržavate sljedećih naputaka o komunalnom redu Općine Sopje:

Komunalni red ustrojen je da bi sačuvao red i mir na području naše lokalne uprave, a i šire na javnim i privatnim površinama.

             U javne površine  ubrajamo:

–         ULIČNI PUT I PJEŠAČKE STAZE

–         POLJSKI GLAVNI I POMOČNI PUTOVI

–         POLJSKI I ULIČNI KANALI

–         PARKOVI I DJEČJA IGRALIŠTA

–         ŠUME I ŠUMSKE REMIZE

–         GROBLJA

             Privatne  površine na koje se odnosi javni red:

–    ORANICE 

–    VOČNJACI

–    VINOGRADI

–    PAŠNJACI

           Upozoravamo Vas da svoj kućni i industrijski otpad ne bacate po gore navedenim površinama. Prikupljeni otpad u većim količinama ne spaljujte, reciklirajte ga ili ga sami odvezite na javno odlagalište smeća kod mjesta RADOSAVCI jer za isto ne plaćate naknadu. Kod  narudžbe kontejnera  za odvoz smeća morate kontaktirati javno poduzeće SLATINA-KOM d.o.o. SLATINA i ova usluga odvoza se plaća.

         Upozoravamo vas da sve javne površine koje direktno ili indirektno koriste pogotovo ulični prostor, redovito čistite i održavate.

       Također Vas upućujemo da papir, staklo, plastiku, elektro otpad odlažete u eko kontejnere postavljene u Vašim naseljima.

           U vremenu od  01.05. do 01.11. 2016. godine zabranjeno paljenje vatre na javnim površinama bez nadzora.

       Ukoliko se ustanovi da se pojedinci ne pridržavaju javnog reda, morati ćemo podnijeti određene radnje opomena i kažnjavanja nakon utvrđivanja počinitelja.

     Molimo Vas da ovo upozorenje prihvatite i pristupite ozbiljno rješenju ovih problema, svojom samosviješću doprinijet ćete boljem izgledu cijelog područja Općine Sopje, te isto tako  da bi naša naselja bila čista i primjerno izgledna.

 

 HVALA NA RAZUMIJEVANJU !       

                                                                                                               KOMUNALNI REDAR OPĆINE SOPJE

                                                                                                 Ivan  Grgić