Temeljem čl. 20., 63. st. 2. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05 i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sopje sastavilo je i objavljuje pravovaljano predloženu LISTU KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SOPJE. REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SOPJE

KLASA: 013-03-08-01/11-01/01
UR.BROJ: 2189/10-08-11-01
Sopje, 02. lipnja 2011.

Temeljem čl. 20., 63. st. 2. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05 i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sopje sastavilo je i objavljuje pravovaljano predloženu LISTU KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SOPJE

Predlagatelj: SRPSKO NARODNO VIJEĆE, Zagreb, Ilica 16

1. MILAN BOSIĆ, Srbin, ŠPANAT, Španat 104
2. RANKO KRNJAIĆ, Srbin, ŠPANAT, Španat 120
3. MITAR VUČKOVIĆ, Srbin, KAPINCI, B. Jelačića 21
4. MILAN JOLDŽIĆ, Srbin, ŠPANAT, Španat 18
5. BOŠKO VUČKOVIĆ, Srbin, KAPINCI, B. Jelačića 21
6. RADOVAN JURIŠIĆ, Srbin, KAPINCI, B. Jelačića 43

PREDSJEDNIK: Zoran Šljivac
ČLANOVI: Marko Bogić, Zlatko Cibok