Poštovani vijećnici

na linkovima u nastavku dostupni su Vam materijali za  25.sjednicu općinskog vijeća:

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Sopje («Službeni glasnik» Općine Sopje br.  1/13) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sopje („Službeni glasnik Općine Sopje“ br. 1/13).

S A Z I V A M

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sopje za ČETVRTAK, 23. ožujak  2017.  godine  s početkom rada u  19,00  sati, u vijećnici Općine Sopje, K. Tomislava 20.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Aktualni sat;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća;
  3. Izvješće načelnika za 2016.godinu (financijsko poslovanje i projekti);
  4. Izvješće načelnika o gospodarenju otpadom u 2016.godini;
  5. Usvajanje Zaključaka o namjenskom utrošku sredstava u 2016.godini;
  6. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Plana Proračuna Općine Sopje za 2017.god.;
  7. Usvajanje Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija;
  8. Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području JLS unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ – most na ŽK;

         Materijali za pripremu sjednice Vijeća nalaze se u privitku ovoga Saziva i u tiskanom obliku uz saziv!

         Molimo vijećnike da se odazovu ovom  sazivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                 Ivo  Horvat

 

NAPOMENA:

Materijal za točku 3. – Financijsko izvješće Općine Sopje  i

Materijal za točku 7. - Usvajanje Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija  objavljeni su na stranicama www.sopje.hr  i  kao takvi su Vam dostupni za raspravu.