Poštovani,

U prilogu se nalaze termini: mjesto i datum skupljanja ambalažnog otpada
SŽB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni Prateći list
kao dokaz o da su otpad zbrinuli na zakonom propisani način.

Savjetodavna služba
Trg sv. Josipa 10, 33520  Slatina
Tel: 033/553-157
Fax: 033/553-157
Mob: 091/4882-809
E-mail: tihana.biscan@savjetodavna.hr
Web: www.savjetodavna.hr