Općinska uprava

Načelnik  Općine Sopje Josip Granjaš je dana 14.11.2016.godine na pažnju Općinskom vijeću Općine Sopje (predsjedniku Vijeća na ruke) dostavio Prijedlog plana proračuna Općine Sopje za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu: