Općina Sopje raspisuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovnim studentima u akademskoj 2022./2023. godini.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2022. godine.

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovnim studentima objaviti će se na web stranici Općine Sopje te na oglasnim pločama na području Općine Sopje.

Dokumentacija: