Općina Sopje raspisuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovnim studentima u akademskoj 2020./2021.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu studentske potpore je 6. studeni 2020.godine. Prijave za dodjelu financijske potpore dostavljaju se na adresu:

Općina Sopje,
Kralja Tomislava 20,
33525 Sopje,
s naznakom – Za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovnim studentima objavit će se na web stranici Općine Sopje te na oglasnim pločama na području Općine.

Natječaj i Obrazac Prijave: