Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 6/19) raspisuje se Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Općine Sopje

Odlukom Općinskog vijeća Općine Sopje osnovan je Savjet mladih Općine Sopje kao savjetodavno tijelo Općine Sopje koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Općini Sopje, uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

Mladi, u smislu te odluke, su mladi s navršenih petnaest (15) godina do navršenih trideset (30) godina života i koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Sopje.

Pozivaju se: udruge koje su, sukladno statutima, ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih da podnesu obrazložene prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sopje.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na adresu: Komisija za izbor i imenovanja Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje, s naznakom „ Kandidatura za člana i zamjenika Savjeta mladih Općine Sopje – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Općine Sopje www.sopje.hr.

Cijeli tekst Javnog poziva sa dokumentacijom potrebnom za prijavu možete preuzeti na službenim stranicama www.sopje.hr ( Natječaj)