Kandidati/kinje koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Bambi Soje (KLASA:112-01/20-01/2 URBROJ: 2189-93-03-20-1 od 03. prosinca 2020. godine) pozivaju se da pristupe intervjuu dana 23. prosinca 2020. godine (srijeda) u 10:00 sati. Intervju će se provesti u Općini Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje prema slijedećem rasporedu:

RED.
BROJ
IME I PREZIME (INICIJALI) GODIŠTE
1. L.B. 1995.
2. Z.M. 1984.
3. M.M. 1990.
4. V.P. 1986.