09. 06. 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je šest Odluka o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje (u daljnjem tekstu: Odluka):
1. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/455 URBROJ: 370-05-15-52, od 8. lipnja 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Kapinci označeno po javnom pozivu kao 1. proizvodno-tehnološka cjelina, ANTUNU MARIĆU, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Sopja, Kralja Tomislava 3, 33525 Sopje, OIB: 14357431551, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 21. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Sopje.

1. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 1,1573 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 869,36 kn.

2. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/455 URBROJ: 370-05-15-53, od 8. lipnja 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Vaška označeno po javnom pozivu kao 5. proizvodno-tehnološka cjelina, IGORU ZRNI, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Vaške, Matije Gupca 83, 33525 Sopje, OIB: 05610558497, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 21. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Sopje.

5. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 7,6700 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 5.761,70 kn.

3. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/455 URBROJ: 370-05-15-54, od 8. lipnja 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Vaška označeno po javnom pozivu kao 6. proizvodno-tehnološka cjelina, SENADU CERIĆU, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Vaške, B. Radića 4, 33525 Sopje, OIB: 37768929069, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 21. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Sopje.

6. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 8,4872 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 6.375,58 kn.

4. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/455 URBROJ: 370-05-15-55, od 8. lipnja 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Vaška označeno po javnom pozivu kao 7. proizvodno-tehnološka cjelina, IGORU ZRNI, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Vaške, Matije Gupca 83, 33525 Sopje, OIB: 05610558497, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 21. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Sopje.

7. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 14,0328 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 10.541,44 kn.

5. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/455 URBROJ: 370-05-15-56, od 8. lipnja 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Vaška označeno po javnom pozivu kao 8. proizvodno-tehnološka cjelina, IGORU ZRNI, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Vaške, Matije Gupca 83, 33525 Sopje, OIB: 05610558497, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 21. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Sopje.

8. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 11,1094 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 8.345,38 kn.

6. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/455 URBROJ: 370-05-15-57, od 8. lipnja 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Vaška označeno po javnom pozivu kao 9. proizvodno-tehnološka cjelina, BRANIMIRU HEĐIJU, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Vaške, J.J. Strossmayera 2 A, 33525 Sopje, OIB: 92580278499, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 21. srpnja 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Sopje.

9. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 0,5723 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 429,92 kn.

Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama. Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, na adresi Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

(Izvor: Agencija za poljoprivredno zemljište, 09.06.2015.)