Poštovani mještani Općine Sopje obavještavamo Vas da će koncesionar za odvoz smeća EKO FLOR PLUS odvoz otpada predviđen za 25.12.2018. , odraditi 22.12.2018. godine.