Deratizacija na području Općine Sopje provoditi će se u vremenu od 29.04.2019. do 02.05.2019. godine. Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava) uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.