Obavještavamo roditelje učenika srednjih škola da je Općinsko vijeće na svojoj 20. sjednici, održanoj 04. rujna 2019. godine donijelo Odluku o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola sa područja Općine Sopje u učeničke domove za šk. god. 2019./2020.

Općina Sopje sudjeluje u podmirenju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove u iznosu od 300,00 kn mjesečno.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetima:

– da učenik ima prebivalište na području općine Sopje i
– da oba roditelja odnosno skrbnika imaju prebivalište na području općine Sopje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sopje. Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

– potvrda o upisu u srednju školu,
– preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
– uvjerenje o prebivalištu učenika i
– uvjerenje o prebivalištu oba roditelja
– izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
– preslika žiro računa podnositelja zahtjeva

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi, ne mogu to pravo ostvariti od Općine Sopje.

Zahtjev se odnosi na obrascu –