Kandidati/kinje koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto odgajatelj/ica – 4 izvršitelja/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Bambi Soje (KLASA:112-01/20-01/2 URBROJ: 2189-93-03-20-1 od 03. prosinca 2020. godine) pozivaju se da pristupe intervjuu dana 23. prosinca 2020. godine (srijeda) u 10:30 sati. Intervju će se provesti u Općini Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje prema slijedećem rasporedu:

RED.
BROJ
IME I PREZIME (INICIJALI) GODIŠTE
1. M.B. 1986.
2. Z.G. 1989.