Obavještavaju se svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje, kojima su Ugovori o zakupu istekli, a imaju namjeru predmetno zemljište nastaviti obrađivati i u mirnom su posjedu istog, da se jave u prostorije Općine Sopje radi produženja isteklih ugovora o zakupu.

Uz zahtjev potrebno je priložiti potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama na osnovu javnih davanja, presliku iskaznice OPG-a, presliku osobne iskaznice, presliku isteklog ugovora o zakupu, te naravno moraju biti podmirene financijske obveze po pitanju zakupa po svim ugovorima.