SOPJE GRB

Sukladno članku 20. Odluke o komunalnom redu na području Općine Sopje (“Službeni glasnik Općine Sopje” od 18.veljače 2013.godine) izdajemo slijedeću

OBAVIJEST

Za vrijeme trajanja izborne promidžbe plakati se mogu postavljati na određenim mjestima na temelju podnesenog zahtjeva i odobrenja izdanog od komunalnog redara.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjesta koja nisu za to namijenjena, a osobito:

na oglasni stup ispred zgrade Općine Sopje, na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju i objekte i uređaje javne namjene.

Zabranjeno je šarati, crtati, ispisivati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.

Za postavljanje plakata na mjestima gdje to nije dopušteno odgovorna je pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija, promidžba ili proizvod oglašava.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje