Poštovani,

Sukladno Zahtjevu Hrvatske stranke prava – HSP za odustajanje od prihvaćene kandidacijske
liste za članove Općinskog vijeća Općine Sopje, Općinsko izborno povjerenstvo riješilo je
kao u privitku.

S poštovanjem,

OIP Sopje