REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE SOPJE

 

KLASA: 013-01/17-01/05

URBROJ: 2189/10-05-17-03

Sopje, 04.06.2017.

 

Na osnovi članka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Sopje 4. lipnja 2017., Općinskog izborno povjerenstvo Općine Sopje utvrdilo je i objavljuje:

 

REZULTATE IZBORA ZA 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SOPJE

 

I. Od ukupno 1.932 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 885 birača, odnosno 45,81%. od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 885 birača, odnosno 45,81%. Važećih listića bilo je 874, odnosno 98,76%. Nevažećih je bilo 11 listića, odnosno 1,24%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su slijedeći broj glasova:

1.Kandidat: BERISLAV ANDROŠ, bacc. oec.                        681 glasova 76,95%                                                           Zamjenik kandidata: ŽELJKO JANEČIĆ                                                                                                                       HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2.  Kandidatkinja: NATAŠA HRGOVIĆ, upravnik pravnik      193 glasova 21,81%                                                            Zamjenik kandidatkinje: TIBOR BIČKEI                                                                                                                         KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

III. Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Sopje izabran je

BERISLAV ANDROŠ, bacc. oec.

a  za  zamjenika  općinskog načelnika izabran je

ŽELJKO  JANEČIĆ

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE SOPJE

ZORAN ŠLJIVAC