Radi ublažavanja posljedica učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 31.853.474,02 eura:

1.) Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. koji sudjeluju u:

a) podmjeri 10.1. „Agro-okoliš” Programa u 2022. godini i/ili
b) mjeri 11 „Ekološka proizvodnja” Programa u 2022. godini.
Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 10. veljače 2023. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su podtočkom 2.1. Natječaja

Izračun potpore je opisan u Prilogu 1. Natječaja.

Više o Natječaju na poveznici.

2.) Natječaj za MSP-ove gdje su Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, registrirana za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva (pri čemu rezultat preradbenog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora) najkasnije 1. siječnja 2021. godine u:

a) Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji za potkategoriju B – prerađivači i/ili
b) odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje) ili ne životinjskog podrijetla u nadležnosti Državnog inspektorata (Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata) i/ili
c) Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje dopunske djelatnosti prerade i/ili
d) registru proizvođača predmeta opće uporabe (kozmetički proizvodi) u nadležnosti Ministarstva zdravstva.
Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su podtočkom 2.1. Natječaja

Za korisnike koji ispunjavaju uvjete propisane podtočkom 2.1. ovoga Natječaja iznos paušalne potpore izračunava temeljem smanjenja primitaka/prihoda korisnika u 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu.

Uzimajući u obzir %-tno smanjenje primitaka/prihoda, paušalna potpora po korisniku iznosi kako slijedi:

a) 10% – 20% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 5.000 EUR
b) 20,01% -30% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 10.000 EUR
c) 30,01% – 40% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 15.000 EUR
d) 40,01% – 50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 20.000 EUR
e) >50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 25.000 EUR.

Agencija za plaćanja će prije isplate potpore za korisnike obveznike poreza na dohodak provesti razmjenu podataka s Poreznom upravom radi provjere ispravnosti podataka za 2022. godinu. U slučaju odstupanja podataka od podataka iz obrazaca dostavljenih prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu temeljem kojih je korisnik ostvario pravo na veći iznos potpore od stvarno prihvatljivog, korisniku će biti izdana Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu kojom će se prethodno donesena odluka staviti van snage.

Više o Natječaju za MPS-ove na poveznici.

Izvor: ruralnirazvoj.hr, inkubatorivpz.hr