Studentska_kapa_knjige_diploma

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SOPJE

KLASA: 602-01/15-01/05
URBROJ: 2189/10-04-15-02
Sopje, 16. studenog 2015. g

Na temelju NATJEČAJA za stipendiranje studenata u akademskoj godini 2015/2016., ( Službeni glasnik Općine Sopje broj 5/15.), načelnik Općine Sopje donosi slijedeću

ODLUKU
o dodjeli financijske potpore redovitim studentima

I

Financijsku potporu Općine Sopje ostvaruju slijedeći studenti:
• Ines Tušek iz Nove Šarovke;
• Katarina Milković iz Josipova;
• Ivan Mandić iz Sopja;
• Helena Prugovečki iz Nove Šarovke;
• Benjamin Marić iz Sopja;
• Karolina Tušek iz Nove Šarovke.

II

Potpora će se isplaćivati na teret Proračuna Općine Sopje namijenjenih za potporu studentima.

III

Na temelju ove Odluke načelnik Općine Sopje sa studentima kojima je odobrena financijska potpora zaključiti će ugovor o dodjeli financijske potpore.

IV

Ova Odluka je konačna.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik:

Josip Granjaš

 

Potpis ugovora o stipendiranju organizirati će se do sredine prosinca na prijemu studenata u uredu načelnika, pa će sukladno tome uslijediti i isplate stipendija studentima.

JUO Općine Sopje