U privitku se nalazi Odluka o odabiru izvoditelja radova na rekonstrukciji i modernizaciji komunalne infrastrukture u naselju Sopje  (centar naselja Sopje) - Evidencijski broj nabave  EV-01-16-R , od  01.kolovoza 2016.godine,  te  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda koji je u privitku donesene Odluke.