Odluka o odabiru koncesionara za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine Sopje nalazi se na linku  niže: