Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 40. Statuta Općine Sopje ("Službeni glasnik općine Sopje" broj 1/13 i 2/14) u skladu s pozivnim  natječajem za dostavu ponuda za Uslugu izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje, Općinski načelnik Općine Sopje donio je: