Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sopje donio je slijedeću: