Načelnik Općine Sopje donio je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola sa područja Općine Sopje u učeničke domove za šk. god. 2022./2023.

Općina Sopje sudjeluje u podmirenju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove u iznosu od 400,00 kuna / 53,09 eura (fiksni iznos konverzije: 7,53450).

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetima:

–  da učenik ima prebivalište na području općine Sopje,

–  da oba roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Sopje

–  da je kućanstvo, čiji su član, podmirilo svoje dospjele obveze prema općini Sopje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Općini Sopje putem pošte, preporučenom pošiljkom s povratnicom,  na adresu Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje s naznakom: „Zahtjev za sufinanciranje smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023.“ ili izravno u pisarnicu Općine Sopje.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

–       potvrda o upisu u srednju školu,

–       preslika ugovora o smještaju u učenički dom,

–       preslika osobne iskaznice učenika

–       preslika osobne iskaznice za oba roditelja

–       izjava da učenik ne ostvaruje subvenciju iz drugih izvora po istoj osnovi,

–       dokaz da roditelji imaju podmirene sve obveze prema općini Sopje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika.

Rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja  je 31. listopad 2022. godine”

Dokumentacija: