ODRŽANA 20.  SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE

U srijedu 01. lipnja 2016. godine u Sopju pod predsjedanjem Ive Horvata, predsjednika Općinskog vijeća Općine Sopje, te uz nazočnost gostiju načelnika Josipa Granjaša i pročelnika JUO Zlatka Ciboka održana je 20. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su između ostalog predložene i na kojoj su usvojene slijedeće odluke:
-Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za prikupljanju,odvoz i zbrinjavanju otpada napodručju Općine Sopje,
-Odluka o početku radova na rekonstrukciji i modernizaciji komunalne infrastrukture u naselju Sopje,
-Odluka o izradi plana zaštite od požara i eksplozija za razdoblje 2016-2021.godina.

Predložena točka za 20.sjednicu vijeća odluka o povećanju cijene vode i vodenih usluga na zahtjev  KOMRAD d.o.o. na prijedlog predlagatelja načelnika općine Sopje povučena je sa dnevnog reda.

Izvor: Facebook Općine Sopje (IVO HORVAT)