ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SOPJA

U četvrtak 20. listopada 2016. godine u Sopju pod predsjedanjem Ive Horvata, predsjednika Općinskog vijeća Općine Sopje, te uz nazočnost načelnika Josipa Granjaša i pročelnika JUO Zlatka Ciboka održana je 22. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su između ostalog predložene i na kojoj su usvojene slijedeće odluke:
-Odluka o poništenju Odluke o odabiru koncesionara Slatina kom d.o.o za koncesiju prikupljanja,odvoza i trajnog zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Sopje;
-Odluka o prihvaćanju ponude 2.Ponuditelja koncesionara Eko flor plus d.o.o. za koncesiju prikupljanja,odvoza i trajnog zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Sopje;
-Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vasništvu Općine Sopje;
-Odluka o odabiru izvođača za komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Sopje;
-Usvojena je Strategija upravljanja imovinom Općine Sopje;
-Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2016.godinu;
-Usvojen je zaključak o prihvačanju nagodbe sa službenikom u svezi Zahtjeva za mirnim rješenjem spora.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Horvat