U vijećnici Općine Sopje, u četvrtak, 23. ožujka pod predsjedanjem Ive Horvata, predsjednika općinskog vijeća Sopja, uz nazočnost načelnika općine Josipa Granjaša i pročelnika JUO Zlatka Ciboka održana je pred-posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu. Tom prigodom donijeta je Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2017. godinu,u iznosu od 9.919.100,00 kuna.

Osim toga usvojena su izvješća i  odluke :

-Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području JLS unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ – most na Županijskom Kanalu;

– Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sopje u 2017.godini;

-Izvješće načelnika za 2016.godinu (financijsko poslovanje i projekti);

-Izvješće načelnika o gospodarenju otpadom u 2016.godini;

-Zaključci o namjenskom utrošku sredstava u 2016. godini;

-Usvojen je Plan zaštite od požara i Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

(Općina Sopje, Predsjednik OV-a IVO HORVAT)