Na natječaju središnjeg državnog ureda za šport koji je bio otvoren do kraja siječnja, općina Sopje prijavila je projekt izgradnje pomoćnog igrališta od umjetne trave s pratećim sadržajima. Osnovna svrha projekta jest poboljšanje životnih uvjeta te kvalitete života u naselju Sopje kao i samoj Općini Sopje kroz izgradnju dodatnog sadržaja za rekreaciju. Realizacijom ovog projekta želi se povećati zadovoljstvo stanovnika, posebno mlađeg dijela populacije razvojem sadržaja za slobodno vrijeme i sportske infrastrukture u naselju Sopje. Predmetnim zahvatom izgradit će se pomoćno igralište sa zelenim pojasom širine 2 m. Oko pomoćnog igrališta također će se izgraditi i prilazna staza te postaviti ograda. Postavit će se i tribina s tri reda gledališta, kapaciteta 40 gledatelja.

Oko pomoćnog igrališta postaviti će se vanjska rasvjeta, oborinska voda predviđa se procjeđivanjem u novi sustav odvodnje s vanjske strane sportskog igrališta, putem drenažnih cijevi. Ciljane skupine ovog projekta jesu rekreativci naselja Sopje, te stanovništva Općine Sopje. Krajnji korisnici su svi zainteresirani građani koji se žele baviti sportom, sportske udruge, sportski klubovi, stanovnici naselja Sopje, te stanovništva Općine Sopje, djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladi te šira društvena zajednica. Ukupna procijenjena vrijednost ovoga projekta je oko 620.000,00 kn, te je općina Sopje u prijavi zatražila sufinanciranje od strane središnjeg državnog ureda za šport u iznosu od 80% vrijednosti projekta.