Općine Sopje obavještava udruge kojima su u 2022. godini dodijeljena sredstva iz Proračuna Općine Sopje da su do 28. veljače obvezne dostaviti Obrazac financijskog izvješća.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge.

Uz izvješće, udruge su obvezne dostaviti preslike računa, putnih naloga, ugovora, novinskih članaka, slika, prezentacija i ostale popratne dokumentacije iz kojih je razvidno održavanje projekata/programa u 2022. godini.

Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski utrošenom novcu u 2022. godini neće imati pravo sufinanciranja od Općine Sopje u 2023. godini.

Obrasci za preuzimanje:

https://www.sopje.hr/2022/02/javni-natjecaj-za-financiranje-javnih-potreba-opcine-sopje-u-podrucju-sporta-za-2022/

https://www.sopje.hr/2022/02/javni-natjecaj-za-financiranje-javnih-potreba-opcine-sopje-u-podrucju-kulture-za-2022/