Nakon što je Općina Sopje kupila traktor i pripadajuću opremu – ralicu za čišćenje snijega, ovih dana djelatnici komunalnog pogona Općine istu su montirali i prilagodili tako ju stavivši u funkciju kako bi bila spremna za nadolazeće potrebe čišćenja snijega.
Prema riječima načelnika Općine Sopje Josipa Granjaša koji kaže da će ova investicija, uz postojećeg koncesionara koji čisti lokalne ceste, uvelike pridonijeti bržem i efikasnijem uređenju i čišćenju javnih površina poput nogostupa, prilaza mjesnim domovima, crkvama, grobljima, trgovinama, ali i svim ostalim lokacija gdje se bude ukazala potreba za čišćenjem.
(Izvor: www.radioslatina.hr)

Općina-Sopje-nabavila-ralicu-naslovnica