drava1 drava2

Općina Sopje

Republika Hrvatska

Virovitičko-podravska županija

Dravi u zagrljaj

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica JUO:

 • Ana Martinković Krištan. mag.iur.
 • Telefon: 033/400-384
 • e-mail: opcinasopje@gmail.com

Viši referent za opće poslove:

 • Josip Mareković
 • Telefon: 033/400-383
 • e-mail: opcinasopje@gmail.com

Financijsko-računovodstveni referent:

 • Kristina Benković
 • Telefon: 033/548-408
 • e-mail: opcinasopje@gmail.com

Komunalni redar:

 • -
 • Telefon:
 • e-mail:
arrow
Skip to content