drava1 drava2

Općina Sopje

Republika Hrvatska

Virovitičko-podravska županija

Dravi u zagrljaj

Opći dokumenti

Ustav Republike Hrvatske

  • Narodne novine - broj:  (NN 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Podzakonski akti

  • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14)

arrow
Skip to content