Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje, sukladno doznačenim sredstvima pomoći za ogrjev, izdao je obavijest kojom se obavještavaju korisnici zajamčene novčane pomoći, a koji su podnijeli zahtjev za isplatu pomoći za ogrjev putem ovoga odjela, da će podjela novčane pomoći započeti u utorak, 17. rujna 2019. godine, od 9,00 sati. Podjela novčane pomoći vršiti će se do 30. rujna 2019. godine svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje.