Općina Sopje će 14. siječnja 2019. godine započeti premjeru stambenih i poslovnih prostora na koje se plaća komunalna naknada.

Osobe ovlaštene od strane Općine Sopje evidentiranje će vršiti izmjerom nekretnina i uvidom u postojeću projektnu dokumentaciju vlasnika ili korisnika nekretnine, a sve radi utvrđivanja stvarnih podataka za obračun komunalne naknade na području Općine Sopje.

Komunalna naknada prihod je proračuna Općine Sopje i pomoću nje zajednički se osiguravaju sredstva za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti kao što su gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje i održavanje javnih površina, zimska služba i dr.

Sukladno navedenom mole se svi stanovnici Općine Sopje da ovlaštenim osobama omoguće prilaz nekretninama te im pruže potrebnu dokumentaciju i uvjete za obavljanje poslova evidentiranja.