drava1 drava2

Općina Sopje

Republika Hrvatska

Virovitičko-podravska županija

Dravi u zagrljaj

Izbori

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina

Dopunski izbori 2021.

Lokalni izbori 2021.

Parlamentarni izbori 2020.

Izbori za članove za Europski parlament 2019.

Izbori za nacionalne manjine 2019.

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora

Obrasci:

Lokalni izbori 2017.

arrow
Skip to content