drava1 drava2

Općina Sopje

Republika Hrvatska

Virovitičko-podravska županija

Dravi u zagrljaj

Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Općina Sopje, Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje
  • putem elektroničke pošte: opcinasopje@gmail.com
  • telefonom na broj: 033/400-384
  • službenik za informiranje: Ana Martinković Krištan, pročelnica

Obrasci

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Izvješća za 2023. godinu:

Izvješća za 2022. godinu:

Izvješća za 2021. godinu:

Izvješća za 2020. godinu:

Izvješća za 2019. godinu:

Izvješća za 2018. godinu:

Izvješća za 2017. godinu:

Izvješća za 2016. godinu:

arrow
Skip to content