drava1 drava2

Općina Sopje

Republika Hrvatska

Virovitičko-podravska županija

Dravi u zagrljaj

Zaštita osobnih podataka

Općina Sopje će u svom svakodnevnom radu sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa primjenom odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka, a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Normativni okvir:

  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – GDPR
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 42/2018)

Voditelj obrade:

Općina Sopje

Adresa: Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje

Kontakt: opcinasopje@gmail.com

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ime i prezime: Ivana Piplica, mag.iur.

Kontakt: 091/4699-993

ipiplica.municipal@gmail.com

arrow
Skip to content