Obavještavamo sve zainteresirane ponuditelje da će se nastavak javnog otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje (KLASA: 320-01/23-02/7, URBROJ: 2189-10-1-23-2, od 01.06.2023. godine)

održati dana 19. srpnja 2023. godine (SRIJEDA)

s početkom u 08,00 sati

u Društvenom domu Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu države na

području Općine Sopje