Mole se korisnici socijalne skrbi sa područja Općine Sopje  koji imaju pravovaljana i aktivna Rješenja Centra za socijalnu skrb Slatina, da podnesu Zahtjev za isplatu  sredstava za sufinanciranje nabave ogrjevnog drva.

Obrazac Zahtjeva popunjava se u Općini Sopje, a korisnici su dužni sa sobom ponijeti  Rješenje Centra za socijalnu skrb Slatina za 2016.godinu.

Zahtjevi se podnose u Općini Sopje u vremenu od 8,00 - 14,00 sati, zaključno s   4. srpnja 2016. godine!

Općina Sopje