Dana 31. siječnja 2019. godine, održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje u prostorijama vijećnice Općine Sopje, s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 20. prosinca 2018. godine;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sopje
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
7. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika općine Sopje za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Sopje članu Općinskog vijeća Općine Sopje
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Sopje članu Općinskog vijeća Općine Sopje
10. Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu cjenika – EKO FLOR