Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike sa područja Općine Sopje da se prijave u Općinu Sopje - JUO za sudjelovanje u Projektu "Kontrole plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije".

Za krajnje korisnike analiza tla biti će besplatna, jer istu sufinancira Općina Sopje i VPŽ.

Analiza tla uključuje uzimanje uzoraka na terenu, dostavu u laboratorij, laboratorijsku analizu uzoraka, interpretaciju rezultata i preporuke za gnojidbu ili poboljšanje stanja tla.

Po korisniku se planira odobriti 2 uzorka.

Prijave je potrebito dostaviti najkasnije do 29.kolovoza 2017.godine, a prijava treba sadržavati:

  • ime i prezime korisnika s kontakt podacima;

  • broj katastarske čestice za uzimanje uzorka.

PRIJAVNICU JE MOGUĆE POPUNITI U OPĆINI SOPJE ILI JE PREUZETI SA LINKA:

 

OPĆINA SOPJE