Sukladno  Planu nabave za 2015.godinu, te planu održavanja i gradnje komunalne infrastrukture te sukladno Zakonu o Javnoj nabavi i  Uputama za nabavu roba, usluga i radova do propisanih vrijednosti, načelnik Općine Sopje raspisuje  pozivni natječaj za Gradnju nerazvrstanih cesta / puteva na području Općine Sopje.

Dokumentacija je u privitku na linku: